time

NUCLEUS - Evidencija radnog vremena

Početkom 2010. godine na snagu je stupio novi Zakon o radu čijim je odredbama poslodavcima propisana obveza vođenja evidencije o radnicima, shodno tome donesen je i provedbeni propis novog ZOR-a i to Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10), a stupio je na snagu 01. lipnja 2010. godine, kojim se propisuje obveza svim poslodavcima – vođenje evidencije o radnicima prema gore navedenome Pravilniku.

Pozivajući se na propis zakonodavca Nucleus team razvio je programski modul pod nazivom „ Evidencija radnog vremena“ koji sadrži sve propisane norme prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima kojim lako možete, u svakom trenutku, upisati i pratiti podatke o radnom vremenu i općim podatcima o radnicima.

Program se odlikuje izuzetnom jednostavnošću uporabe i preglednošću. Radi pojednostavljenja unosa omogućeno je kopiranje evidencija koje kasnije mogu služiti kao predložak za izmjenu odn. upis nove evidencije za tekući dan. Program omogućuje vođenje više poduzeća. Također je omogućen unos i pregled evidencije radnog vremena po odjelima unutar poduzeća. Uporabom modernih alata za izradu izvješća moguća je izuzetno jednostavna navigacija i pregled podataka. Naime, program omogućuje da se određeni podaci (npr. ime i prezime zaposlenika) na izvješću prikažu u obliku hyperlinka koji će vas u slučaju da ste mišem kliknuli na njega, odvesti na detaljniji ispis (u konkretnom slučaju na ispis izvješća samo za tog radnika).

Obzirom da je u programu za evidenciju radnog vremena izrađeno sučelje prema programu za obračun osobnih dohodaka, postojeći korisnici programa za obračun osobnih dohodaka imaju dodatnu mogućnost importiranja osobnih podataka i eksportiranja podataka o evidentiranom radnom vremenu na temelju kojeg će se plaće obračunati, kako bi se izbjegao dvostruki unos podataka.Karakteristike:

  • Mogućnost vođenja više poduzeća
  • Mogućnost evidentiranja po odjelima unutar poduzeća
  • Sučelje prema programu za obračun osobnih dohodaka
  • Izvješća s hyperlinkovima
  • Jednostavnost uporabe
  • Predlošci za upis

 


Isprobajte naš demo program prije nego se odlučite za kupnju. Demo verzija ima potpunu funkcionalnost i ograničena je na rok od 15 dana. Uputstvo za uporabu nalazi se u samom programu.

Demo verzija programa:  Evidencija radnog vremena (9MB)

Uputstvo za instalaciju:    Instalacije evidencije radnog vremena PDF

Slijedi nekoliko karakterističnih prozora iz aplikacije:

 

1. Prijava korisnika

prijavakorisnika

2. Djelatnici

evidencijadjelatnici

 

3. Partneri

evidencijapartneri

 

4. Evidencija o radnom vremenu radnika

pregledradnogvremena

 

5. Evidencija radnog vremena - detaljno

evidencijaradnogvremena3