uraira

NUCLEUS - Knjiga URA / IRA

Ovaj program može se koristiti kao klasična Knjiga URA / IRA i obračun PDV-a za korisnike koji su R-1 tj. tvrtke koje su d.o.o., d.d. itd. , ili kao Knjiga URA / IRA i Knjiga primitaka i Izdataka za korisnike koji su R-2 tj. obrtnici.

Ovim programskim modulom moguće je automatsko knjiženje dokumenata iz ostalih modula NUCLEUS-ERP sustava. 

Program može raditi i nezavisno od ostalih programa ili čak u kombinaciji sa programima drugih proizvođača. U tom slučaju razvija se posebna funkcija za prihvat podataka tzv. data-connector.

 

Funkcionalnost:

Knjiga URA

 • Upis u Knjigu Ura – omogućuje direktno knjiženje Ulaznih računa u knjige:
 • Knjiga Ura za robu i uslugu
 • Knjiga Ura za dane predujmove
 • Knjiga Ura za uvezena dobra
 • Knjiga Ura za usluge inozemnog partnera ili donosom proknjiženih Ulaznih računa iz Financijskog poslovanja.

 

Podržano je automatsko rasknjižavanje Ulaznog računa pri knjiženju u Financijskom poslovanju dakle i automatski prijenos istog u Knjigu URA. Kada se dokument knjiži direktno u Knjigu Ura i ona ima tu opciju automatskog rasknjižavanja vlastite potrošnje i reprezentacije, a prilikom toga razdvaja priznati i nepriznati dio osnovice i Pdv-a te ih knjiži sukladno Pravilniku o PDV-u .

 • Mogućnost ispravaka u Knjizi Ura, u slučaju pogreške prilikom knjiženja dokumenta može se izvršiti ispravak u tekućem obračunskom razdoblju.
 • Potvrda plaćanja dobavljaču – omogućuje analitički pregled Ulaznih računa s oznakom R-2, potvrdu plaćanja i time automatski dolazi do priznanja pretporeza u određenom obračunskom razdoblju
 • Stanje dobavljača – ukoliko se želi analitički pratiti stanje dobavljača, postoji mogućnost izlistaja kartice i otvorenih stavkaka, naravno ako se knjiže uplate istih.
 • Ispis Knjige URA – može se odrediti od datuma do datuma

 

Knjiga IRA

 • Upis u knjigu Ira – omogućuje direktno knjiženje Izlaznih računa u knjige:
 • Knjiga IRA za robu i Usluge ( koja osim redovnih računa ima i opciju knjiženja Naknadno oslobođenje izvoza tj. povrat PDV-P,  račun za robu i usluge koji ne podliježe oporezivanju, račun za turizam )
 • Knjiga IRA za primljene predujmove ili donosom iz Trgovinskog poslovanja npr. Izlazni računi, kao i iz Financijskog poslovanja npr. Izdani avansni računi ili Obavijesti o knjiženju.
 • Uplata kupca - omogućuje analitički pregled Izlaznih Računa i potvrdu plaćanja od strane kupca kako bi korisnici koji su obrtnici ( R-2 ) mogli izvršiti prijavu PDVa.
 • Stanje kupaca – može se analitički pratiti stanje kupaca, knjižiti uplate istih, te izlistati izvještaj u formi kartice ili otvorenih stavaka.
 • Obračun PDV OBRASCA i Obračun PDV-K OBRASCA
 • Svi proknjiženi i doneseni dokumenti u Knjigu URA i IRA, te potvrđena plaćenja Ulaznih R-2 računa, prema datumu knjiženja automatikom oformljuju PDV Obrazac za određeno vremensko razdoblje koje može biti mjesečno ili kvartalno.

 

Prije i poslije „zaključavanja“ PDV obrasca zbog bolje kontrole unesenih podataka postoji mogućnost izlistaja  „Priloga Knjige Ura i Knjige IRA“ kojima možemo dobiti točan pregled dokumenata koji čine određeni obrazac, te npr. popis Neplaćenih ili Popis plaćenih R-2 Ulaznih računa za to određeno razdoblje, Pregled knjige primljenih i danih avansa itd..

 • PDV-K obrazac – nastaje na temelju svih knjiženja tijekom tekuće financijske godine, s time da se mogu naknadno knjižiti dokumenti koji se odnose na tu godinu a stigli su nakon zadnjeg obračunskog razdoblja za Prosinac. Zbog lakše kontrole i izrade PDV-K obrasca postoji mogućnost izlistaja priloga Knjige Ura i Knjige Ira i to na dva načina- samo dokumenti koji su knjiženi u PDV-K , i svi dokumenti koji ulaze u obračun PDV-K obrasca.
 • Temeljnica PDV-a omogućuje nam direktno rasknjižavanje PDV obrasca u Glavnu knjigu
 • Mogućnost ispisa virmana Hub-1 ili Hub 1-1, ovisno o potrebi korisnika.

 

Knjiga PRIMITAKA I IZDATAKA

 • Ovaj program je namijenjen korisnicima koji su u sustavu PDV-a i koji nisu u sustavu PDV-a, a po vokaciji su Obrtnici tj. R-2 i nisu dužni voditi dvojno knjigovodstvo te obračunavaju Porez na dohodak.
 • Ovim programskim modulom moguće je automatsko knjiženje dokumenata iz ostalih modula NUCLEUS-ERP sustava, npr. Izlazni računi, Blagajnički izvještaji iz Trgovinskog poslovanja, ili iz Ugostiteljstva.

 • Program sadrži klasičnu Knjigu URA i Knjigu Ira s svim funkcionalnostima i mogućnostima koje su pojašnjene uz opis programa NUCLEUS-POS Knjiga URA / IRA.
 • Knjiga Primitaka i izdataka – omogućuje direktan unos dokumenata ,npr. ako korisnik nije u sustavu PDV-a, onda nema ni potrebe knjiženje pomoću Knjige URA ili IRA nego direktno u Knjigu Primitaka i Izdataka u kojoj se mogu izbrati različiti kriteriji knjiženja:
 • Primici u gotovini
 • Primici na žiro račun
 • Primici u naravi
 • Izdaci u gotovini
 • Izdaci putem žiro-računa
 • Izdaci u naravi
 • Izdaci iz čl. 22 st. 1 ( nepriznati )

 

 • Ovaj program isto ima mogućnost automatskog rasknjižavanja vlastite potrošnje i reprezentacije kroz Knjigu URA iz koje se nakon obračuna i „zaključavanja“ PDV obrasca direktno knjiži u Knjigu Primitaka i Izdataka po zakonskim odredbama.
 • Mogućnost ispravka unesenih podataka
 • Ispis knjige Primitaka i Izdataka – ispis Primitaka i Izdataka na istom izvještaju po vremenskom ograničenju
 • Ispis svih Primitaka – omogućuje ispis svih primitaka po kriteriju od datuma do datuma
 • Ispis svih Izdataka – omogućuje ispis svih izdataka po kriteriju od datuma do datuma
 • Pregled knjige – na jednom izvještaju prikazan je ukupan pregled Knjige Primitaka i Izdataka – račun dohotka, od datuma do datuma, izvještaj sadrži sve elemente koje zahtjeva Zakonodavac te se može priložiti prijavi poreza na Dohodak
 • Kartice knjiženja – mogućnost izlistaja po različitim kriterijima i vremenskim ograničenjima „temeljnica“  knjiženja u Knjigu Ptimitaka i Izdataka

 

Karakteristike:

 • podržana integracija s ostalim modulima NUCLEUS-ERP sustava
 • automatska pohrana podataka i spremanje sigurnosnih kopija (backup)
 • udaljena administracija i nadzor poslovanja putem internet veze