travel

NUCLEUS - Putni nalozi

Program omogućava jednostavnu i brzu izradu putnih naloga i računa. U tu svrhu program sadrži bazu podataka sa slijedećim informacijama:

  • baza djelatnika s pripadajućim podacima (radno mjesto, zvanje, konto za knjiženje)
  • baza vozila
  • baza naselja i relacija
  • baza najčešćih troškova
  • baza najčešćih zadataka

 

Prilikom upisivanja novog polazišta ili odredišta program ih automatski pohranjuje u bazu podataka. Također se automatski pohranjuje i nova relacija.

Prema unesenom vremenu odlaska i dolaska s puta, automatski se računa vrijeme provedeno na putu, broj dnevnica i iznos dnevnica.

Kod unosa prijeđenih relacija, omogućen je unos prijeđenih kilometara dotičnog vozila, tj. brojila na vozilu, posebno na polasku a posebno na dolasku.

Svaki putni račun ili nalog moguće je naknadno ispraviti ili ispisati.

Po unosu naloga i putnih računa, omogućena je automatska izrada temeljnice u svrhu knjiženja u financijskom poslovanju.

 

Karakteristike:

  • podržana integracija s ostalim modulima NUCLEUS-ERP sustava
  • automatska pohrana podataka i spremanje sigurnosnih kopija (backup)
  • udaljena administracija i nadzor poslovanja putem internet veze