robno

NUCLEUS - Robno-materijalno poslovanje

Program NUCLEUS-ROBA robno-materijalno poslovanje dio je integralnog NUCLEUS-ERP poslovnog sustava, a namijenjen je vođenju robno-materijalnih skladišta, evidencije kupaca i dobavljača, kao i fakturiranju iz veleprodaje.

Program omogućuje prilagodbu potrebama korisnika i sadrži zaštitu i prava na razini korisnika. Unos podataka vrši se uvijek na jednom mjestu i koristi se u ostalim vezanim modulima.

Moguće je definiranje proizvoljnog broja objekata odn. robno-materijalnih skladišta.

Veliki broj podatkovnih izvješća omogućuje u svakom trenutku dobivanje ažurnih i nužnih informacija za donošenje kvalitetnih i optimalnih poslovnih odluka.

 

Ulaz robe

Ulaz robe moguće je raditi na dva načina:

 1. način: Direktnom kalkulacijom i zaprimanjem robe na skladište
 2. način: Prvo se unosi primka s zaprimljenim količinama, a kasnije se dodaju drugi kalkulativni elementi i izrađuje kalkulacija. Ovakav način je naročito pogodan kod većih poduzeća gdje se roba prvo zaprima na skladište samo količinski na temelju dostavnice, a kasnije se vrši stvarna kalkulacija u centralnom uredu.

Uz svaki artikal moguće je definirati veći broj bar kodova i serijskih brojeva. Program omogućuje unos i vođenje povratnih i drugih naknada uz svaki artikal.

 

Vođenje robnih skladišta

Kretanje robe u veleprodajnim skladištima vrši se po prosječnim cijenama, dok se u maloprodajnim skladištima vrši po prodajnim cijenama.

Sve promjene cijene, bilo na ulazu prilikom kalkulacije robe, ili pri promjeni prodajne cijene na izlazu, automatski generiraju dokumente o promjeni cijene, na prodanu količinu i ukupnu zalihu.

Sve promjene na postojećim dokumentima se arhiviraju, tako da je u svakom trenutku moguće utvrditi redoslijed promjene podataka. Promjena podataka uvijek uzrokuje storniranje originalnog dokumenta i kreiranje novog, ispravljenog dokumenta.

 

Izlaz robe

Program omogućava unos rabata za svakog partnera, koji se automatski računa pri izradi izlaznog dokumenta tj. računa ili otpremnice. Rabat je moguće definirati i na razini artikla ili grupe artikala.

Moguće je podešavati izgled pojedinih dokumenta ili napraviti dvije vrste istog dokumenta npr. otpremnice s cijenama i otpremnice bez cijena.

Za potrebe označavanja proizvoda program omogućuje ispis deklaracija na samoljepive naljepnice raznih veličina. Ispis deklaracija moguće je vršiti pojedinačno ili prema odabranoj kalkulaciji odn. zapisniku o promjeni cijene.

 

Funkcionalnost:

 • evidencija kupaca i dobavljača
 • kalkulacija/zaprimanje robe
 • izrada ponuda
 • izrada veleprodajnih računa
 • izrada otpremnica
 • izrada međuskladišnica
 • komisijsko poslovanje
 • transfer podataka između udaljenih poslovnih jedinica putem modemske ili internet veze

 

Karakteristike:

 • podržana integracija s ostalim modulima NUCLEUS-ERP sustava
 • automatska pohrana podataka i spremanje sigurnosnih kopija (backup)
 • udaljena administracija i nadzor poslovanja putem internet veze